Дацюк Ксенія - Сайт художника -

Папка

ПОРТРЕТИ

Папка

НАТЮРМОРТИ

Папка

ІКОНИ

Папка

Новая папка

Дацюк Ксенія - АНГЕЛ

Дацюк КсеніяАНГЕЛ

Дацюк Ксенія - АНГЕЛ

Дацюк КсеніяАНГЕЛ

Дацюк Ксенія - МАМИНІ МАКИ

Дацюк КсеніяМАМИНІ МАКИ

Дацюк Ксенія - ОСІНЬ. ЛЬВІВ. ДОЩ...

Дацюк КсеніяОСІНЬ. ЛЬВІВ. ДОЩ...

Дацюк Ксенія - *L*

Дацюк Ксенія*L*

Дацюк Ксенія - КВІТУЧИЙ САД

Дацюк КсеніяКВІТУЧИЙ САД

Дацюк Ксенія - ЛІТО КРАСНЕ

Дацюк КсеніяЛІТО КРАСНЕ

Дацюк Ксенія - БЛАКИТНА ВЕСНА

Дацюк КсеніяБЛАКИТНА ВЕСНА

Дацюк Ксенія - ОРНАМЕНТ"Гірські козли"

Дацюк КсеніяОРНАМЕНТ"Гірські козли"

Дацюк Ксенія - МОРОЗ

Дацюк КсеніяМОРОЗ

Дацюк Ксенія - МОРОЗ

Дацюк КсеніяМОРОЗ

Дацюк Ксенія - ЗИМОВИЙ ЛУГ

Дацюк КсеніяЗИМОВИЙ ЛУГ

Дацюк Ксенія - ВИШЕНЬКИ.ЗИМА

Дацюк КсеніяВИШЕНЬКИ.ЗИМА

Дацюк Ксенія - ПАДОЛИСТ

Дацюк КсеніяПАДОЛИСТ

Дацюк Ксенія - ГУЦУЛЬСЬКА ОСІНЬ

Дацюк КсеніяГУЦУЛЬСЬКА ОСІНЬ

Дацюк Ксенія - СХІД СОНЦЯ

Дацюк КсеніяСХІД СОНЦЯ

Дацюк Ксенія - ПОРТРЕТ ТЕТЯНИ

Дацюк КсеніяПОРТРЕТ ТЕТЯНИ

Дацюк Ксенія - ВІДПОЧИНОК В СВЯТО

Дацюк КсеніяВІДПОЧИНОК В СВЯТО

Дацюк Ксенія - ГРИБОЧКИ

Дацюк КсеніяГРИБОЧКИ

Дацюк Ксенія - ЛІЛЕЯ

Дацюк КсеніяЛІЛЕЯ

Дацюк Ксенія - MOMENT

Дацюк КсеніяMOMENT

Дацюк Ксенія - НЮ 1

Дацюк КсеніяНЮ 1

Дацюк Ксенія - НЮ 2

Дацюк КсеніяНЮ 2

Дацюк Ксенія - РОЖІ

Дацюк КсеніяРОЖІ

Дацюк Ксенія - КВІТИ ОСЕНІ

Дацюк КсеніяКВІТИ ОСЕНІ

Дацюк Ксенія - СХІДНИЙ

Дацюк КсеніяСХІДНИЙ

Дацюк Ксенія - ЗАПАХ СЕРПНЯ

Дацюк КсеніяЗАПАХ СЕРПНЯ

Дацюк Ксенія - ЛЮДА КОНОТОПЧИК

Дацюк КсеніяЛЮДА КОНОТОПЧИК

Дацюк Ксенія - ЮНІСТЬ

Дацюк КсеніяЮНІСТЬ

Дацюк Ксенія - ЗМІЇ

Дацюк КсеніяЗМІЇ

Дацюк Ксенія - JAKE

Дацюк КсеніяJAKE

Дацюк Ксенія - ЕТЮД

Дацюк КсеніяЕТЮД

Дацюк Ксенія - ХЛІБ З МОЛОКОМ

Дацюк КсеніяХЛІБ З МОЛОКОМ

Дацюк Ксенія - ДИКА ОРХІДЕЯ

Дацюк КсеніяДИКА ОРХІДЕЯ

Дацюк Ксенія - ПЕЖИЧ 2

Дацюк КсеніяПЕЖИЧ 2

Дацюк Ксенія - ЦИБУЛЬКА

Дацюк КсеніяЦИБУЛЬКА

Дацюк Ксенія - ПАВУЛЬКА

Дацюк КсеніяПАВУЛЬКА

Дацюк Ксенія - РУСАЛКА

Дацюк КсеніяРУСАЛКА

Дацюк Ксенія - НАТЮРМОРТ

Дацюк КсеніяНАТЮРМОРТ

Дацюк Ксенія - ПЕЖИЧ

Дацюк КсеніяПЕЖИЧ

Дацюк Ксенія - РАНОК

Дацюк КсеніяРАНОК

Дацюк Ксенія - SSS

Дацюк КсеніяSSS

Дацюк Ксенія - ПОРТРЕТИК

Дацюк КсеніяПОРТРЕТИК

Дацюк Ксенія - ПОЛУДЕНЬ

Дацюк КсеніяПОЛУДЕНЬ

Дацюк Ксенія - SILENTIUM

Дацюк КсеніяSILENTIUM

Дацюк Ксенія - СУТІНКИ

Дацюк КсеніяСУТІНКИ

Дацюк Ксенія - ЯБЛУЧКА (BLUE)

Дацюк КсеніяЯБЛУЧКА (BLUE)

Дацюк Ксенія - ЯБЛУЧКА

Дацюк КсеніяЯБЛУЧКА

Дацюк Ксенія - ДЕКОРАТИВНИЙ НАТЮРМОРТ

Дацюк КсеніяДЕКОРАТИВНИЙ НАТЮРМОРТ

Дацюк Ксенія - ПОРТРЕТ СЕСТРИ

Дацюк КсеніяПОРТРЕТ СЕСТРИ

Дацюк Ксенія - РЕКВІЄМ

Дацюк КсеніяРЕКВІЄМ

Дацюк Ксенія - ЕТЮД

Дацюк КсеніяЕТЮД

Дацюк Ксенія - РАДІСТЬ

Дацюк КсеніяРАДІСТЬ

Дацюк Ксенія - ТАНЯ

Дацюк КсеніяТАНЯ

Дацюк Ксенія - LETO

Дацюк КсеніяLETO

Дацюк Ксенія - ВОЛИНСЬКЕ ЛІТО

Дацюк КсеніяВОЛИНСЬКЕ ЛІТО

Дацюк Ксенія - СЕРПЕНЬ

Дацюк КсеніяСЕРПЕНЬ

Дацюк Ксенія - ТРОПІЧНИЙ НАТЮРМОРТ

Дацюк КсеніяТРОПІЧНИЙ НАТЮРМОРТ

Дацюк Ксенія - ЕТЮД

Дацюк КсеніяЕТЮД

Дацюк Ксенія - ЯБЛУЧКА

Дацюк КсеніяЯБЛУЧКА

Дацюк Ксенія - ПСИХЕЯ

Дацюк КсеніяПСИХЕЯ

Дацюк Ксенія - ОКЕАН

Дацюк КсеніяОКЕАН

Дацюк Ксенія - ТІНА

Дацюк КсеніяТІНА

Дацюк Ксенія - НИТКА ЧАСУ

Дацюк КсеніяНИТКА ЧАСУ

Дацюк Ксенія - ПІД ВІКНОМ

Дацюк КсеніяПІД ВІКНОМ

Дацюк Ксенія - ВЕСНА

Дацюк КсеніяВЕСНА

Дацюк Ксенія - ВОНА

Дацюк КсеніяВОНА

Дацюк Ксенія - ПІСТ

Дацюк КсеніяПІСТ

Дацюк Ксенія - ФРІК

Дацюк КсеніяФРІК

Дацюк Ксенія - ВВЕЧЕРІ

Дацюк КсеніяВВЕЧЕРІ

Дацюк Ксенія - ЧЕРВОНІ ПЕРЧАТКИ

Дацюк КсеніяЧЕРВОНІ ПЕРЧАТКИ

Дацюк Ксенія - ПОРТРЕТ

Дацюк КсеніяПОРТРЕТ

Дацюк Ксенія - ПІСЛЯ СВЯТ

Дацюк КсеніяПІСЛЯ СВЯТ

Дацюк Ксенія - ЗАХИСНИК

Дацюк КсеніяЗАХИСНИК

Дацюк Ксенія - ПІВНИК

Дацюк КсеніяПІВНИК

Дацюк Ксенія - КУРОЧКА

Дацюк КсеніяКУРОЧКА

Дацюк Ксенія - ПРЕДВІСНИК ПОДІЙ

Дацюк КсеніяПРЕДВІСНИК ПОДІЙ

Дацюк Ксенія - ХРАНИТЕЛІ

Дацюк КсеніяХРАНИТЕЛІ

Дацюк Ксенія - ГРАНАТИ І МАНДАРИНИ

Дацюк КсеніяГРАНАТИ І МАНДАРИНИ